Tävlingsprogram och Onsdagsgolf

Tävlingsprogram och Onsdagsgolf

Här hittar du våra tävlingar och den populära Onsdagsgolfen

Bana med lupiner

Tävlingsbestämmelser och Lokala Banregler MGK

    Lokala Regler   Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande lokala regler: Tillfälliga lokala regler finns på anslagstavlan eller här på hemsidan. Därutöver gäller följande regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med enskild tävling.   PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln): ALLMÄN PLIKT (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel) 1  Out of Bounds (Regel 18.2) Out of Bounds markeras med vit pinnar. När out-gränsen avslutas med dubbla out-pinnar visar pinnarnas enslinje/syftlinje banans fortsättning. 2  Pliktområde (Regel 17)  Pliktområde markeras med röda pinnar eller plattor. 3  Green (Regel 13) Undandtag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar: Spelaren Klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller ett djur definierat som ett löst naturföremål (till exempel maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort) då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger  ​ 4  Onormala banförhållanden (Regel 16)  a) Mark under arbete (MUA)      1. Alla områden som indentifierats av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.     2.Vit spraylinje runt ett område definierar gränsen för mark under arbete.     3.Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.     4.Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av sand, grus eller sten 5  Begränsningar i att använda speciell utrustning  a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen. En spelare som ska eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att vid det tillfället åka med motoriserat transportmedel. Undantag: spelare som har tillstånd från hemmaklubb får använda transportmedel. Plikt för brott mot den lokala regeln: Allmän plikt för varje hål där överträdelsen görs. Vid överträdelse som görs mellan hål påförs plikten nästa hål. 6  Förfarande vid dåligt väder och avbrott i spelet  a) Sätt att avbryta och återuppta spelet Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagandet av spelet signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b. När spelet är stoppat på grund av farlig situation är alla övningsområden också stängda. Vid avbrott i spel sker återsamling vid klubbhuset. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b) Om inte annat föreskrivs i villkoren för en tävling skall scorekort lämnas till tävlingsexpeditionen. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat tävlingsexpeditionen med båda fötterna. Resultat - tävlingen officiellt avslutad När det slutgiltiga resultatet är tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad Melleruds GK 2022-05-10 Godkända av BDGF regelkommitté 2022-05-10       TÄVLINGSBESTÄMMELSER MELLERUDS GK 2022 Tävlingarna spelas enligt de gällande publikationerna av Regler för golfspel, Lokala Regler och  Spel- och tävlingshandboken. Dessutom gäller följande tävlingsbestämmelser för klubbens  tävlingar om inte annat beslutats för den enskilda tävlingen. Villkor för tävling Deltagare För att får delta krävs att spelaren är aktiv medlem i en golfklubb och att anmälningsavgiften för den  aktuella och för tidigare tävlingar är erlagda. Spelaren måste ha EGA Exakt Handicap för att få delta.  Spelare som inte är medlemmar i Melleruds GK måste dessutom betala tävlingsgreenfee. Omfattning och spelform Handicapklasser Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning om inget annat bestäms för en specifik tävling: Klass A handicap - 12.0 Klass B handicap 12.1 - 24.0 Klass C handicap 24.1 - 36.0 Klass D handicap 36.0 - 54.0 Vi färre än två deltagare eller två lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt beslut av tävlingsledningen. Avgörande vid lika resultat Vid lika resultat särskiljs deltagarna på följande sätt:       1. Spelhandicapsmetoden       2. Matematiska metoden      3. Lottning Anmälan Anmälan görs via Min Golf, där anmälningstiden utgång anges. Vid återbud efter anmälningstidens utgång, utan godtagbart skäl, debiteras anmälningsavgift. Spelare som uteblir från start, utan godtagbart skäl, debiteras dubbel anmälningsavgift. (Godtagbart skäl, se 8,1.2.5 i Spel- och tävlingshandboken) Efteranmälan Tävlingsledningen beslutar om efteranmälan godtas eller ej. Överanmälan Om inte tävlingsledningen väljer något annat, gäller anmälningsordningen som urvalsprincip när fler spelare anmält sig än det finns platser i tävlingen. Övriga Villkor Prisutdelning Prisutdelning sker snarast möjligt efter det att varje klass är avgjord. Priser som inte avhämtas av spelaren eller ombud för spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare. För att få ta emot pris krävs att spelaren har EGA exakt tävlingshandicap. "Scoring area", scorekortinlämning Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat sitt scorekort till tävlingsledningen och har lämnat platsen för inlämning. Resultat - tävlingen officiellt avslutad När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avlslutad. Överträdelse Överträdelse av ett villkor för en tävling kan leda till att spelaren diskvalificeras i tävlingen.  

  • golf(33)

 

 

 

 

Tävling

Tävlingsprogram

Melleruds GK tävlingar 2022   Mån 25 april  Masen startar      maj-sept ECUS Matchspel startar  Ons 4 maj  Onsdagsgolfen startar  Lör 7 maj   Premiärslaget, Inställt p g a för få anmälningar  Lör 21 maj Mellerud Masters, Scramble 2-manna slagtävling, 1 klass  Tor 26 maj Flygarslaget, Scramble 2-manna slagtävling, 2 klasser      Mån 6 juni   Flaggtävling, Singel slaggolf 1 klass, "spelas så länga slagen räcker"  Tis 14 juni H70 BDGF tävling  Lör 18 juni Ny tävling/sponsor   Utgår! Fre 24 juni  Midsommarscramble, 3-manna scramble slaggolf ihopsatt lag, 9 hål, inkl lunch, shotgunstart Mån 27 juni    sista Masen före uppehållet    Tävlingsvecka Ons 13 juli  Coops Filéslaget, Bästboll poängbogey, 2 klasser Tor 14 juli  Fiskeslaget, Singel 3 klasser, A slagtävling B och C slaggolf Fre 15 juli  Portmontage, Greensome poängbogey 2 klasser, shotgunstart Lör 16 juli  JEMAB, Scrambletävling, 2-manna shotgunstart      Lör 13 aug  Ny tävling/Brandt Bil Lör  20 aug KM, minst 3 spelare för en klass, annars slås ihop, H o D Open     Lör 3 sept  Final Onsdagsgolfen Fre 9 sept  Mellerud Nyheter Open, Scramble 2-manna, slagtävling, 1 klass, shotgunstart  Tis 13 sept D70 BDGF tävling Lör 17 sept Ny tävling/sponsor Utgått Mån 26 sept MASEN Avslutning Sön 25 sept Race to España, Scramble 2-manna, shotgunstart      Lör 8 okt Hummergolfen, Scramble 2-man, slagtävling, 1 klass, shotgunstart Lör 15 okt Port Montage Grand Slam, Singel, slagtävling för alla som vunnit en tävling under året.    Lagspelhandicap i scramble:  2-manna   3-manna 4-manna Sp1 35% av sitt spelhandicap + sp2 20% av sitt spelahndicap (adderas ihop med avrundning) 3 spelare får spela på 15% av deras adderade spelhandicap (avrundas) 4 spelare får 10% av deras adderade spelhandicap (avrundas)    

  • golf(47)

Golfare i grön miljö

Onsdagsgolfen

Onsdagsgolfen 2022     Ingemar Larsson vann finalen!   Det blev en fin sensommardag under matchspelen. Tyvärr kom det lite regn under de sista shootout-hålen. Ingemar kunde besegra Christer Arwedahl på hål nio. Dagen inleddes med samling och fika. Spelarna fick ett startpaket och därefter vidtog matchspel. STORT TACK Ann-Marie och Kerstin för er hjälp med fika och servering under matchspelet.   Resultat matchspel (första namn i paret vann) Göran Johansson - Mikael Olsson Sixten Ryman Callh - Morgan Tellander Bengt Andersson - Reino Fredriksson Lena Arwedahl - Göran Ericsson Ingemar Larsson - Håkan Holmgren Tove Olsson - Håkan Blomdahl Christer Arwedahl - Urban Svensson Callh Anna Fredriksson - Magnus Jonasson Gunnar Rydberg - Håkan Svensson Sören Johansson - Gunnar Granath   Resultat Shootout 1 Ingemar Larsson 2 Christer Arwedahl 3 Lena Arwedahl 4 Sixten Ryman Callh 5 Tove Olsson 6 Anna Fredriksson 7 Bengt Andersson 8 Sören Johansson 9 Gunnar Rydberg 10 Göran Johansson   Efter allt spelande var det middag och prisutdelning i restaurangen. Priserna bestod av presentkort antingen från Team Sportia eller Coop och bollar inköpta hos klubben. Extra pris utdelades till vinnaren i serien Göran Johansson och bästa dam i serien Anna Fredriksson. OBS! Rolf Andersson, Lennart Karlsson och Göran Pettersson har presentkort att hämta i receptionen!     Onsam220831 ny.pdf Tabell ------------->   Res Ongolf 220504.pdf Resultat -----------> Res Ongolf 220511.pdf   Res Ongolf 220518.pdf   Res Ongolf 220525.pdf   Res Ongolf 220601.pdf   Res Ongolf 220608.pdf   Res Ongolf 220615.pdf   Res Ongolf 220622.pdf   Res Ongolf 220629.pdf   Res Ongolf 220706 ny.pdf   Res Ongolf 220720.pdf   Res Ongolf 220727.pdf   Res Ongolf 220803.pdf   Res Ongolf 220810.pdf   Res Ongolf 220817.pdf   Res Ongolf 220824.pdf   Res Ongolf 220831.pdf    

  • golf(32)

MGK Ordföranden

 

 

ECUS KM

ECUS KM Match spel

Tävling för Klubbmedlemmar! sponsrar   ECUS KM MATCH 2022  I dagsläget är vi 18 anmälda till ECUS KM Match, vilket krånglar till det lite. Tävlingsledningen har därför beslutat att: - De fyra spelare som anmält sig sist spelar om två platser i åttondelsfinalen, övriga 14 spelare seedas direkt till åttondelen. - Första omgången, Bergqvist mot Karlsson och Rydberg mot Larsson skall vara färdigspelad senast 12:e juli, före Golfveckan. - Åttondelsfinalen skall vara klar senast 15:e augusti. - Kvartsfinalen skall vara klar senast 31:a augusti. - Semifinalen skall vara klar senast 16:e september. - Finalen spelas 1:a oktober.   ECUS KM MATCH info.docx ECUS match KM reglerECUS match spelregler-------->   ECUS Matchspel   Efter begäran har lottning skett i matchen mellan Peter Jacobsson och Håkan Olsson, deras spel var oavgjort och på grund av väder kunde inte de inte fortsätta. Peter Jacobsson vann lottningen.   Gunnar Rydberg Lennart Karlsson 1 0 Gunnar Rydberg Christer Arwedahl 2 3 Christer Arwedahl Torben Pedersen 3 2     Peter Jacobsson Håkan Olsson 1 0 Peter Jacobsson Krister Olson 1 0 Ingmar Larsson Krister Olson 0 1     Sven-Erik Bertilsson Tove Olsson 1 2 Tove Olsson Dennis Lindblom 2 1 Dennis Lindblom Mikael Ahnborg 3 2     Lena Arwedahl Håkan Blomdahl 3 1 Lena Arwedahl Morgan Tellander 1 2 Morgan Tellander Sune Norrman 1 0         Semifinal! Christer Arwedahl - Peter Jacobsson Tove Olsson - Morgan Tellander   Final! Tove Olsson - Christer Arwedahl Christer vann över Tove med 2 - 1 Gratulationer till vinsten!! 🏆           Finalspelet 2021   Då var det dags för avgörandet i ECUS KM Match. Den 12/9 spelades matchen direkt efter H22 tävling. And the winner is: HÅKAN HOLMGREN som vann över LENA ARWEDAL med 2/0. Detta var i A-Finalen och spelarna i grupp A vann sin första match i ECUS KM Match. Förlorarna i den första matchen gick vidare till grupp B, och den finalen vanns av GUNNAR RYDBERG, som slog MORGAN TELLANDER med 4/2. Vinsterna delas ut under Höstmötet. Stort Grattis till vinnarna, bra kämpat, tvåorna. Vi kommer att komma ihåg er i morgon också, det lovar vi! Stort tack till ECUS för ett mycket bra initiativ och en väldigt rolig variant av KM Match!   fr vänster: Håkan Holmgren, Lena Arwedahl, Morgan Tellander, Gunnar Rydberg    

  • golf(20)

Tävling

Vitsippsbacke

Anmäl dig till vårat nyhetsbrev


You are now subscribed