Melleruds GK - Historia, anläggningen och lite kuriosa 

Klubben bildades 1992 och banan såväl som anläggningen har utvecklats kontinuerligt under åren.
Om du inte har varit hos oss på ett tag kommer du att bli överraskad. Den 18-hålsbana med den bansträckning vi spelar idag invigdes i september 2004. På området kring första tee ligger vårt klubbhus i tre våningar, med vår egen Bed & Breakfast som har åtta rum, en stor restaurangbyggnad och 12 radhus. Den lite äldre och större byggnaden vi kallar ”Herrgården” innehåller bostadsrätter, som i sin tur innehåller många golfare.
Banarkitekterna heter Pelle Olsson och Mikael Gyllenhammar, den senare en Melleruds-son som varit med och ritad bl.a. Chalmers GK, Lycke GK och andra bra golfbanor.
Banan är lagd i ett öppet landskap av park- och seaside-karaktär. Området är ganska flackt, utan större höjdskillnader, men då flera av hålen ligger kring Gärdsrudsbäcken – eller Sketälva som den heter i folkmun – har du en del lutningar att ta hänsyn till. Utmed Sketälva arbetar även Melleruds GK’s flitigaste banarbetare - vår kära bäver, som ger sig på och gnager ner de största träden, men aldrig dom vi pekar ut för honom.
Greenerna är ärliga, på det sättet att bollen kommer att rulla ungefär dit du slår den. Däremot lutar de ofta kanske lite mer än vad du tror. Fairways är breda på nästan alla hål. Men ruffarna är å andra sidan lika tuffa som på Carnoustie i Skottland.
Banan är 4 668 meter från gul tee och 4 046 meter från röd. Normal längd på en svensk bana från den tiden då den byggdes, men vi har par 71, vilket innebär att korthålen inte är jättekorta och att du kommer att ha en bit kvar på många par 4 om du inte slår långt.
Vi arbetar kontinuerligt på att få till oss nya medlemmar och greenfee-gäster, och vi fokuserar på att få in yngre medlemmar till klubben för att säkra den fortsatta verksamheten under lång tid framöver.
Vi vill passa på att tacka alla de eldsjälar som en gång var med och startade Melleruds GK, alla de som under åren suttit med i styrelse och kommittéer, alla medlemmar som fortsatt spela, alla som arbetat på banan och i verksamheten, ingen nämnd, ingen glömd.
Vi som tar arbetet vidare idag ser fram emot en riktigt fin säsong och hälsar alla välkomna till Melleruds GK.

 

EN KORT HISTORIK

 • 1986-08-27 Interimsstyrelse bildas. Werner Johansson väljs till ordförande.
 • 1988-05-04 Melleruds Golfklubb bildas. Syfte: att påverka kommunen att hjälpa till med iordnigsställandet av en driving range vid Sunnanå. Werner Johansson avsade sig ordförandeskapet, och till ny ordförande valdes Arne Blomberg. Medlemsavgiften för seniorer var 40 kr och för juniorer 20 kr.
 • 1988-12-29 Avslag från Fritidsnämnden om projektbidrag. Klubben anmodades att inkomma med en skrivelse till kommunen för att få utnyttja hela Sunnanå gård för byggande av en 18-håls golfbana.
 • 1989-02-14 Kommunen ställer sig positiv till att arrendera ut Sunnanå gård när det gällande arrendet löper ut.
 • 1989-03-21 Bygglov för en driving range på "Odlingen" blir klart. Anders Larsson utsågs till ordförande i en driving range-kommitté. Klubben upprättar stadgar för att kunna söka och ges inträde i Svensk Golfförbundet.
 • 1989-04-06 Medlemsavgiften för seniorer höjs till 200 kr och för juniorer till 50 kr.
 • 1989-05-02 Klubben antar "Normalstadgar för golfklubb" med vissa kompletteringar.
 • 1989-08-02 Sören Kvantenå harvar och sår hela Odlingen.
 • 1989 Styrelsen beslutar att ansöka om medlemsskap i SGF. Styrelsen beslutar också att Anders Larsson skall anskaffa bollar till driving rangen. Dessa sponsras av Håfreströms AB. Arne Blomberg köper ett parti bollar från Onsjö GK, Göran A en container. Anders L och Arvo Möttönen anskaffar en fairway-klippare och en slaghack. Anders L köper in hål-koppar och flaggor.
 • 1989-08-22 Den befintliga korthålsbanan räcker inte för att klubben skall bli antagen i SGF. Minst 9 hål krävs.
 • 1990 antalet medlemmar ökar stadigt. Under 1990 - 1991 ökas medlemsavgiften för både juniorer och seniorer, som 1991 betalade 300 kr respektive 600 kr. En gemensam avgift för familjen skrivna på samma adress infördes och kostnaden var 1 500 kr oavsett antalet familjemedlemmar.
 • 1991-06-26 Bygglov för de första 9 hålen blir klart.
 • 1992-05-18 Melleruds Golfklubb väljs in som medlem i Svenska Golfförbundet. 
 • Ett arrendeavtal skrivs med kommunen. Det gäller fr o m 1993-04-01.
 • 1995 Byggstart 9-hålsbana.
 • 1996 Banan är spelklar och invigs med pompa och ståt!
 • 2003 Bygget av resterande 9 hål påbörjas.
 • 2004 Klubben beslutar att köpa marken av kommunen.
 • 2004-08-27 Vår 18-hålsbana invigs med ännu mer pompa och ståt!