De lokala reglerna är uppdaterade inför 2023

Arbetet är gjort tillsammans med Bohuslän-Dals Golfförbund. Dokumentet följer den mall SGF har givit ut. Lokala regler och eventuella Tillfälliga lokala regler sätts upp på anslagstavlan före startbåset på tee vid hål 1 och/eller delas ut av tävlingsledningen. Tävlingsbestämmelser finns i samma dokument  som Lokala Regler.
Lokala Regler

Observera att Regler för Golfspel uppdaterats 2023

Se till att ha den nya regelboken med dig, antingen i pappersformat eller ladda ner appen från App Store eller eller Google Play butiken.
Läs mer om regler och hitta länkar för nedladdning av appen härhttps://golf.se/for-spelaren/regler--handicap/regler/