Vi är väldigt stolta och glada över att ha så många fantastiska sponsorer, som ställer upp som hålsponsor, tävlingssponsor eller klubbsponsor - eller allt på en gång

Utan er hade vi inte kunnat driva verksamheten på den nivå vi har idag. Ni ställer inte bara upp ekonomiskt, många av er är medlemmar, duktiga golfare och ni bidrar till den goda stämningen i klubbhuset och ute på banan.