Så värderas svenska golfbanor

För att spelare ska kunna höja och sänka sin handicap måste svenska golfbanor dels ha en giltig banvärdering
baserat på faktorer som standardspelares slaglängd, golfbanans längd och olika svårighetsfaktorer, dels en
godkänd slopetabell
med SGF:s och WHS:s logotyp och banvärderingsdatum.
Vill du veta mer om slopesystemet? Läs här: https://golf.se/for-spelaren/regler--handicap/banvardering-enligt-slopesystemet/

Slopetabell damer

Slopetabell herrar