Lång tävlingssäsong

Tävlingsprogrammet för 2024 sträcker sig från början av maj in i mitten av oktober. Utöver de tävlingar du ser i programmet kommer vi att arrangera en del tävlingar för damer och  juniorer. Information kommer löpande här på hemsidan och via Facebook och Instagram.
Som du ser har gränssnittet för tävlingsprogrammet i GIT förändrats jämfört med 2023. Du kan se mer information om de separata tävlingarna, men inte alla tävlingar under året i samma vy. Du får först välja månad.